Występy naszego chóru

WIELKOPOSTNE KONCERTY NASZEGO CHÓRU
Wielki Post w Polsce jest okresem o bardzo bogatej tradycji obrzędowej i kulturowej. To równocześnie czas zadumy i refleksji. Skłania do zastanowienia się nad celem i sensem istnienia, stanowi okazję do pogłębienia życia duchowego. Pretekstem do takich rozważań mogą być wydarzenia artystyczne. W ostatnich tygodniach nasz chór wziął udział w dwóch koncertach, które stały się okazją do zaprezentowania repertuaru wielkopostnego i pasyjnego.
Pierwszy odbył się w niedzielę 26 marca w sanktuarium św. Józefa Sebastiana Pelczara w Korczynie w ramach corocznego wielkopostnego przeglądu chórów. Organizatorami byli: Gminny Ośrodek Kultury, chór CHORUS oraz kustosz korczyńskiego sanktuarium ks. Edward Sznaj. Chór naszej szkoły pod kierownictwem pana Krzysztofa Trybusa wykonał sześć utworów zróżnicowanych pod względem charakteru i czasu powstania. Były to: Jezu Chryste, Panie miły (XVIIw.), kanon Per Crucem, Miserere – Antonio Lotti, Krzyżu Święty, nade wszystko (XVIw.), Stabat Mater – Zoltana Kodaly oraz Zdrowaś Królewno Wyborna – Andrzeja Koszewskiego.
Drugi występ odbył się tydzień później w niedzielę 2 kwietnia w kościele OO. Franciszkanów w Krośnie w ramach XIV Koncertu Wielkopostnego TRISTIA. Został zorganizowany przez Krośnieńskie Towarzystwo Muzyczne. Oprócz chóru z „Kopernika” wystąpili: chór LAURENTI z Warzyc oraz Orkiestra Smyczkowa Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Krośnie wraz z aktorem – panem Jackiem Buczyńskim, którzy wykonali poemat Feliksa Nowowiejskiego Pożegnanie Ellenai.
Oba występy zostały entuzjastycznie przyjęte przez publiczność, a piękno utworów i doskonałość ich wykonania wywołały głębokie przeżycia estetyczne i duchowe.