Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego gimnazjum

2 X 2014 r.  odbyły  się  wybory  do  Samorządu  Uczniowskiego  Gimnazjum.

W demokratycznym  głosowaniu  wzięło  udział  170 uczniów.

Wybrano  Samorząd  w  następującym  składzie:

Przewodniczący  SU – Jakub  Łyczko  – klasa IIIa – 56 głosów

Zastępca  Przewodniczącego SU – Katarzyna Jucha – klasa IIa- 31 głosów

Skarbnik – Kinga  Budzyńska – klasa Ia – 21 głosów

Członkowie SU – Klaudia  Krukar – klasa IIIa – 20  głosów

Michał  Zygarowicz – klasa III b – 13 głosów