Ufundujemy Ci naukę w I LO w Krośnie!

Do końca marca masz czas, by starać się o kompleksowe stypendium “Marzenie o Nauce”, umożliwiające edukację w naszym liceum. Dzięki możliwościom, które daje Fundacja Edukacyjna im. prof. Romana Czerneckiego EFC, we współpracy z naszą szkołą – możesz uczyć się i mieszkać w Krośnie za darmo.

O stypendium “Marzenie o Nauce” mogą się ubiegać uczniowie trzeciej klasy gimnazjum, pochodzący z terenów wiejskich, którzy ukończyli pierwszy semestr nauki ze średnią ocen min. 4,75 (bądź mają na koncie tytuł finalisty lub laureata kuratoryjnego konkursu przedmiotowego). Średni dochód na osobę w rodzinie kandydata nie może przekraczać 840 zł netto/mies. Kandydat musi także przejść egzamin do naszego Liceum.

Fundacja współpracuje z I LO im. Mikołaja Kopernika w Krośnie już od dwóch lat. EFC finansuje swoim Stypendystom zakwaterowanie, wyżywienie, pomoce naukowe, możliwość uczęszczania na zajęcia dodatkowe, warsztaty oraz wyjazdy zimowe i letnie. Stypendyści mieszkają Zespół Placówek Oświatowych. Współpraca z dyrekcją szkoły układa się bardzo dobrze, Dyrektor Liceum – Ryszard Józefczyk oraz grono pedagogiczne dbają o doskonałe warunki do rozwoju swoich uczniów, w tym także Stypendystów EFC. Młodzież, która bierze udział w programie, chwali sobie zarówno naukę w szkole, jak i pobyt w Bursie.

Zgłoszenia do programu można dokonać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.efc.edu.pl.   Ostateczny termin upływa  31 marca! Wyniki pierwszej fazy naboru będą znane 9 kwietnia.  W ramach drugiego etapu rekrutacji kandydat odbywa rozmowę kwalifikacyjną z regionalnym koordynatorem EFC.

 

 Skorzystaj z szansy – dołącz do grona uczniów najlepszego liceum w Krośnie!