Szkolenie nauczycieli z użycia Platformy EDMODO i innych narzędzi ICT – 11 II 2019 r.

 

Głównym celem szkolenia było  zaprezentowanie uczestnikom  platformy EdModo i zasad korzystania z niej oraz wszelkich szczegółów związanych z umieszczaniem na niej kursów, materiałów własnych, tworzenia biblioteki udostępniania ich oraz zasadami  komunikowania się z  uczniami.
Uczestnicy   mieli okazję samodzielnie założyć grupy i umieścić na platformie materiały własne. Szkolenie prowadziła  p. Magdalena Kubal oraz p. Kamil Serafin. Nauczycielom pomagali  uczestnicy szkolenia w Bolonii.

 

Oprócz zapoznania się z zasadami działania platformy EdModo  uczestnicy szkolenia nauczyli się projektować gry i narzędzia dydaktyczne z wykorzystaniem  Kahoota i Quizlett oraz innych narzędzi ICT.

Szkolenie było bardzo kształcące i przyczyniło się do upowszechnienia technologii ICT w procesie dydaktycznym.  Platforma Ed Modo stała się jednym z najczęściej wykorzystywanych technik multimedialnych w naszej szkole.

Na podstawie wyników przeprowadzonych ankiet wśród uczestników szkolenia
wnioskować można, ze szkolenie spełniło oczekiwania nauczycieli, którzy wysoko ocenili przydatność zdobytych umiejętności w podnoszeniu własnych kompetencji  zawodowych. Nauczyciele podkreślali wysoki poziom  przygotowania merytorycznego  prowadzących szkolenie oraz „pomocników” 
i miłą atmosferę pracy.

Szkolenie trwało około 6 godzin.   Szkolenie uzupełniające  p. Magdalena Kubal przeprowadziła jeszcze raz 25 II 2019 r dla mniejszej grupy nauczycieli.

                                                                        Koordynator

       Ewa Jaklewicz