Stypendia Prezydenta Miasta Krosna

W  związku ze zmniejszeniem się w trakcie roku szkolnego 2016/2017 liczby stypendystów w I Liceum Ogólnokształcącym, po rozpatrzeniu dodatkowo złożonych wniosków przyznane zostały Stypendia Prezydenta Miasta Krosna za znaczące osiągnięcia naukowe „Semper in altum”.  Stypendia otrzymali następujący uczniowie:

1.Joanna Klara I b,

2.Maciej Staniszewski I b,

3.Olaf Ździebko I b,

4.Katarzyna Winiarska I a

5.Anna Szczurek I d

Stypendia zostały wręczone uroczyście w dniu 1 lutego w ZSO w Krośnie przez Pana  Bronisława Barana Zastępcę Prezydenta Miasta Krosna.