Klasa dwujęzyczna – składanie wniosków od 15 do 22 czerwca

KLASA DWUJĘZYCZNA – SKŁADANIE WNIOSKÓW OD 15 DO 22 CZERWCA

Drodzy Uczniowie klas VIII szkół podstawowych!

Jeżeli chcecie w przyszłości uczęszczać do klasy I A dwujęzycznej, językowo-humanistycznej pamiętajcie o złożeniu wniosku o przyjęcie do szkoły   w terminie od 15 czerwca do 22 czerwca do godz. 15.00.
Termin ten obowiązuje również tych Kandydatów, którzy wybiorą klasę dwujęzyczną na dalszej preferencji.

 Sprawdziany kompetencji językowych dla Kandydatów do tej klasy odbędą się w następujących terminach:

25 czerwca 2020 r., godz. 15.00, duża sala gimnastyczna  —  I termin (główny)
27 lipca 2020 r. , godz. 12.00  —  II termin (dodatkowy)  ( dla Kandydatów, którzy nie mogli z przyczyn niezależnych wziąć udziału w I terminie)

HARMONOGRAM SZKOLNY rekrutacji na rok szkolny 2020-2021

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoły i szczegółami dotyczącymi wszystkich proponowanych kierunków oraz próbnych testów kompetencji językowych do klasy dwujęzycznej  na stronie naszej szkoły w zakładce REKRUTACJA/Dokumenty.