Relacja z wymiany polsko-niemieckiej w dniach 30X – 4 XI 2022

W dniach 31.10 – 04.11 odbyła się już jedenasty raz polsko – niemiecka wymiana. Pierwszego dnia nasi uczniowie wyjechali z Krosna w kierunku lotniska w Krakowie.

 Wieczorem dotarliśmy do Dortmundu, gdzie każdy z uczniów został odebrany przez niemiecką rodzinę. Po pierwszej nocy w nowych domach w Marl odbył się dzień z rodzinami. Każda osoba została zabrana przez niemiecką rodzinę w różne miejsca – był to przykładowo park rozrywki czy pobliskie miasto, w którym odbywał się festyn. Trzeciego dnia wymiany odbyła się wizyta w niemieckiej szkole. Po powitaniu przez dyrektora Willy Brandt Gesamtschule, nasi uczniowie brali udział w lekcjach. Po wspólnym obiedzie w restauracji każdy spędził wieczór ze swoją rodziną. Kolejnego dnia pojechaliśmy do Kolonii. Zwiedziliśmy tam piękną katedrę, a następnie spacerowaliśmy po mieście.

Po ostatniej nocy w Marl wspólnie pojechaliśmy do parku trampolin. Podsumowaliśmy całą wymianę naszym ostatnim spotkaniem w szkole. Następnie, po pożegnaniu z Niemcami, wyruszyliśmy w drogę powrotną do Polski. Wymiana była z pewnością bardzo dobrą okazją do podszkolenia znajomości języka niemieckiego, a także zapoznania się z  kulturą, historią oraz tradycjami naszego sąsiada. Aktualnie czekamy na rewizytę Niemców w lutym.

Właśnie takiej nowoczesnej edukacji służy Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. Program, który pozwala na rozwijanie sąsiedzkich stosunków między młodymi ludźmi i pogłębianie integracji z naszymi zachodnimi sąsiadami.

 

Opiekunowie wymiany: prof. Monika Zając  i prof.  Urszula Jucha