Relacja z wręczenia Nagrody Młodzieżowych Klubów Historycznych i Nagrody Historycznej m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego * 25-27 XI 2023 r.

Nasze liceum jest jedną z 15 szkół w Polsce, w której pod auspicjami Fundacji im. Kazimierza i Zofii Moczarskich działa od 6 lat Młodzieżowy Klub Historyczny. Uczestnicy Klubów czytają książki z historii najnowszej nominowane do Nagrody Historycznej st. m. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego oraz nagrody Młodzieżowych Klubów.

Uczestnikami edycji 2023 byli uczniowie z klasy IVc: Natalia Budyń, Amelia Kozłowska, IIIa: Liliana Gamoń, Aleksandra Steliga, IIIe: Julia Gancarz, Emilia Pelczar, Weronika Pelczar, Dominik Sokołowski.

Klubowicze czytali jedną z dziesięciu książek wybranych w preselekcji przez Klub: Anna Bikont, „Cena. W poszukiwaniu żydowskich dzieci po wojnie”, Wydawnictwo Czarne  /  Patrycja Dołowy, „Skarby. Poszukiwacze i strażnicy żydowskiej pamięci”, Wydawnictwo Czarne /  Kamil Dworaczek, „W cieniu radioaktywnej chmury. Konsekwencje katastrofy czarnobylskiej w Polsce”, Instytut Pamięci Narodowej  / Jakub Gałęziowski, „Niedopowiedziane biografie. Polskie dzieci urodzone z powodu wojny”, Wydawnictwo Krytyki Politycznej  /  Marta Grzywacz, „Blizny. Prawdziwa historia »królików« z Ravensbruck”, Wydawnictwo W.A.B.  /  Wojciech Königsberg, Bartłomiej Szyprowski, „Zlikwidować! Agenci Gestapo i NKWD w szeregach polskiego podziemia”, Znak Horyzont  / Maciej Łuczak, „A imię jego 34. Postępowania karne wobec sygnatariuszy Listu 34 i popierających go pisarzy”, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk /  Tomasz Szarota, „Prekursorka »małego sabotażu«. Elżbieta Zahorska (1915-1939)”, Bellona  /  Krzysztof Umiński, „Trzy tłumaczki”, Marginesy  / Michał Wójcik, „Błyskawica. Historia Wandy Traczyk-Stawskiej, żołnierza powstania warszawskiego”, Wydawnictwo W.A.B.

Efektem pracy klubowiczów są recenzje książek. W tym roku jedna z nich została przygotowana w formie filmowej przez Lilianę i Emilię.

17 listopada miało miejsce spotkanie Klubów online, w trakcie którego odbyła się prezentacja klubowych nominacji oraz głosowanie, w którym została wyłoniona laureatka Nagrody MKH. „Ołówek Kazimierza Moczarskiego” otrzymała Marta Grzywacz za reportaż „Blizny. Prawdziwa historia «królików» z Ravensbrück”.

W dniach 25-27 listopada reprezentantki szkolnego Klubu: Emila Pelczar, Weronika Pelczar, Aleksandra Steliga i Liliana Gamoń pod opieką Beaty Wygonik-Wronki uczestniczyły w zjeździe Klubów w Warszawie.

26 listopada w gmachu Biblioteki Narodowej odbyła się uroczysta gala wręczenia obu Nagród – Temperówki i Ołówka Kazimierza Moczarskiego.

Nagrodę Historyczną m. st. Warszawy otrzymał Sławomir Łotysz za książkę „Pińskie błota. Natura, wiedza i polityka na polskim Polesiu do 1945 roku“.

Nasz pobyt w Warszawie został wzbogacony zwiedzaniem czasowej wystawy w Muzeum Historii Polski, wystawy “Pozowane, podpatrzone. Fotografie Wojciecha Plewińskiego” w Domu Spotkań z Historią oraz Starówki.

Opracowała Pani Prof. Beata Wygonik-Wronka

Więcej o tym wydarzeniu można przeczytać pod linkami: 

https://www.fundacjamoczarskich.com/

https://www.facebook.com/klubymoczarskiego

Relacja uczennicy Liliany Gamoń:

„Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy”, prawda? Czasami odbieramy to jako groźbę, przestrogę. Ale czy tak naprawdę nie jest to właśnie czymś, co sprawia że żyjemy w pełni?

W dniach 25-27.11 miałam przyjemność wybrać się do Warszawy jako członek Młodzieżowego Klubu Historycznego im. Kazimierza Moczarskiego. Stwierdzenie, że to wydarzenie było czymś niesamowitym jest z całą pewnością niedopowiedzeniem. Wizyta na wystawie czasowej w powstającym Muzeum Historii Polski, czy spotkanie z laureatką nagrody Młodzieżowych Klubów Historycznych na pewno przez długi czas nie opuszczą mnie, siedząc gdzieś z tyłu głowy. Ważną rzeczą było dla mnie z pewnością uczestniczenie na gali wręczenia nagród im. Kazimierza Moczarskiego w Bibliotece Narodowej. Była to okazja do spotkania niesamowitych osób, autorów książek przez nas czytanych i kupowanych. Na pewno przez długi czas zapamiętam Panią Agnieszka Witkowska-Krych, która podeszła do naszego Klubu gratulując nam uczestnictwa oraz zainteresowania historią, czy też mniej oficjalną i luźną rozmowę z Panią Martą Grzywacz. W wolnej chwili wraz z Panią Profesor Wygonik-Wronką wybraliśmy się na spacer naszą stolicą – tak, oczywiście, że mamy zdjęcie z Kopernikiem na Krakowskim Przedmieściu. Tak, oczywiście, że ten nasz jest lepszy J

Chociaż poza oczywistą dla wszystkich kwestią historyczna wyjazdu nie mogłabym nie wspomnieć o innych klubach oraz ich członkach. Nawiązałam znajomości z ludźmi z całej Polski, rozmawiałam z nimi na stołówce, widywałam na korytarzach. Nawiązując do zacytowanego wcześniej wiersza Szymborskiej, gdy powracam myślą do grania w planszówki przed ciszą nocną nie mam żalu do faktu, że te chwile nie powrócą. Jestem jedynie szczęśliwa, że mogłam w tym uczestniczyć i z całą pewnością stwierdzam, że wykorzystałam daną mi okazję w 100%.

Dziękujemy  Uczniom – Członkom Szkolnego Klubu Historycznego  oraz Pani Prof.  Beacie Wygonik-Wronce za opiekę nad Klubem i nad Uczniami w trakcie pobytu w Warszawie.