Rekrutacja do I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w ZSO w Krośnie

Wszelkie informacje dotyczące kierunków, a także szkoły znajdują się na stronie NABORU w Krośnie: https://nabor.pcss.pl/krosno/szkolaponadgimnazjalna/nabor/?service=external/eduHighInfo:SchoolDetails&sp=85324

W najbliższym czasie pojawią się szczegóły na stronie szkoły w zakładce „Rekrutacja Liceum”. Serdecznie zapraszamy Kandydatki, Kandydatów, Rodziców, a także wszystkich zainteresowanych rekrutacją na Dzień Otwarty Szkoły 26 marca br. od godz. 17.30