Rekrutacja 2013-2014

Ukazało się zarządzenie Podkarpackiego Kuratora Oświaty dotyczące zasad rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014, zasad przeliczania punktów w czasie rekrutacji oraz terminarz rekrutacyjny.
Więcej informacji w zakładce REKRUTACJA.