PUBLIKACJA – 115-lecie SZKOŁY

W październiku 2015 roku będziemy obchodzić 115 lecie naszej szkoły. W związku z Jubileuszem powstaje publikacja, której treść obejmie schyłek wieku /część wspomnieniowa/ oraz życie szkoły w latach 2000 – 2015. Książka ukaże się w październiku. Jej nakład uzależniony jest między innymi od ilości zamówień od absolwentów, przyjaciół i sympatyków szkoły. Przewidywany koszt książki: około 35 PLN. Zamówienia można składać osobiście lub telefonicznie w Bibliotece Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krośnie lub na adres: beatamiczek@o2.pl. W zamówieniu należy podać imię i nazwisko oraz ilość egzemplarzy.

Zamówienia przyjmujemy do 15 września 2015.

SPIS TREŚCI PUBLIKACJI

Rozdział I

„Więź duchowa jest o wiele cenniejsza od bliskości fizycznej”

Szkołę  końca wieku wspominają: pani profesor Helena Czuchra, Jadwiga Olbrycht, Teresa Romankiewicz, Danuta Wulf. Wspomnienia przywołują ludzi: nauczycieli i uczniów oraz specyficzną atmosferę i klimat szkoły końca XX wieku.

Rozdział II

„Trzeba iść dalej. Po inne spojrzenia. Po inne chwile. Po nowy początek. By nie zatracić w sobie chęci do czegoś, dzięki czemu jesteśmy tacy, jacy jesteśmy”

Drugi rozdział książki poświęcony jest szkole w latach 2000 – 2015. Śmiało można powiedzieć, że opisuje te aspekty życia szkoły, które niezmiennie składają się na jej atrakcyjność. Tym razem przemówią nauczyciele, absolwenci i uczniowie szkoły. Przeczytamy między innymi o: nauczycielach olimpijskich i ich wychowankach,  teatrze szkolnym Marysia, chórze szkolnym,  Projekcie Ponad Stylem, przeglądzie filmów amatorskich PUFA, współpracy międzynarodowej oraz o sukcesach naszych wychowanków zarówno naukowych jak i sportowych.

Rozdział III

„Aby życie było mądre, najważniejsza jest dobrze pojęta troska, po części o naszą przeszłość, po części o naszą teraźniejszość i przyszłość”

O swoistej „sztafecie” pokoleń kopernikańskich pisze uczennica Gimnazjum Dwujęzycznego, zwyciężczyni konkursu ogłoszonego z okazji 115-lecia szkoły. Zosia jest w swojej rodzinie już czwartym pokoleniem związanym ze szkołą. Sięga pamięcią do swoich pradziadków, babci, rodziców  i przekazuje swoją własną, jakże młodą refleksję na temat Kopernika.

Rozdział IV

„Panoramę życia tworzą wszyscy. Barwy dodają jej niektórzy”

Rozdział, który musi się znaleźć w każdej publikacji jubileuszowej. Odnajdziecie w nim Państwo listy: aktualnych pracowników szkoły, uczniów, absolwentów w latach 2000-2015, członków chóru szkolnego w latach 2000 – 2015  a więc siebie, swoje dzieci, przyjaciół uwiecznionych na kartach książki.

Rozdział V

„Życie zawsze wychodzi nam naprzeciw z zaproszeniem: chodźcie, zobaczcie jak cudownie jest żyć. A my co robimy? Cofamy się i robimy mu zdjęcie”

Treścią  tego rozdziału są ludzie, chwile, zdarzenia zatrzymane w obiektywie – zdjęcia, które stanowią ilustrację do poszczególnych rozdziałów książki.

Do publikacji zostanie dołączona płyta ze zdjęciami. Jest to obszerna kronika życia szkoły w latach 2000 – 2015.