Program wyrównywania szans edukacyjnych dla nowo przyjętych uczniów klas I szkół ponadgimnazjalnych

Administracja szkoły przekazuje w załączeniu podjętą przez Radę Miasta Krosna w dniu 29.05.2015r. uchwałę w sprawie przyjęcia programu wyrównywania szans edukacyjnych dla młodzieży podejmującej naukę
w szkołach ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Krosno: uchwala_program_wyr._szans_edukacyjnych_poprzez_dofinan.

Prosimy Rodziców/Opiekunów prawnych o zapoznanie się z możliwościami, jakie daje Gmina Krosno.