Program stypendialny “Nie zagubić talentu”.

Program stypendialny Nie zagubić talentu

Samorząd Województwa Podkarpackiego realizuje Program wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”. W ramach Programu, finansowanego w całości z budżetu Województwa Podkarpackiego, przyznawane są uczniom podkarpackich szkół, stypendia za wybitne osiągnięcia artystyczne, stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe oraz nagrody pieniężne.

Szczegóły dotyczące Programu zamieszczone są na stronie  https://www.podkarpackie.pl/index.php/edukacja-i-nauka/stypendia-i-nagrody/program-nie-zagubic-talentu

 Kontakt:

Edyta Zając

tel.: 13 43 204 50