Podsumowanie rywalizacji sportowej szkół województwa podkarpackiego.

W Sanoku odbyła się uroczysta gala podsumowująca rywalizację sportową wszystkich szkół województwa podkarpackiego. Pani Kurator Oświaty Małgorzata Rauch osobiście podziękowała dyrektorom szkół, nauczycielom wychowania fizycznego oraz uczniom za wspaniałe osiągnięcia sportowe, wręczając nagrody oraz pamiątkowe statuetki.

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Krośnie uplasowało się na V miejscu pozostawiając w tyle wiele szkół, nawet tych o profilu sportowym. Nasi sportowcy z „ Kopernika ” znowu są nie tylko najlepsi w Krośnie, ale od kilku lat to ścisła czołówka województwa podkarpackiego. Przewodniczący zespołu wychowania fizycznego Katarzyna Kustroń odebrała również podziękowanie za zasługi w rozwoju sportu szkolnego.

Gratulacje dla nauczycieli oraz wszystkich uczniów startujących w zawodach!!!