Plan lekcji na rok szkolny 2014/2015

W zakładce DLA UCZNIÓW  zamieszczony został rozkład zajęć lekcyjnych dla klas gimnazjum i liceum na rok szkolny 2014/2015. Prosimy uczniów o zapoznanie się z rozkładem lekcji informując jednocześnie, że w zamieszczonym planie mogą nastąpić w pierwszym tygodniu września niewielkie zmiany.