Oświadczenie

Oświadczenie wyrażające stanowisko Rady Pedagogicznej
I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Mikołaja Kopernika w Krośnie

Jako Rada Pedagogiczna I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Krośnie pragniemy zaprotestować wobec treści zawartych w artykule „Cenzura w I LO?” jaki ukazał się na jednym z krośnieńskich portali informacyjnych. Decyzja o wstrzymaniu kolportażu gazetki szkolnej „Postscriptum”  nie była arbitralną decyzją Pana Dyrektora,  a decyzją Rady Pedagogicznej.

Grono Pedagogiczne I LO