Ostatnie pożegnanie

„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o odejściu Urszuli Chmiel, naszej Koleżanki, nauczycielki plastyki i wiedzy o kulturze w naszej szkole w latach 1989 – 2005, wcześniej absolwentki naszego liceum.

Będziemy ją wspominać jako osobę ciepłą, dobrą i wrażliwą, która swoją pasją i wiedzą zaraziła wielu uczniów i przyczyniła się do ich sukcesów artystycznych.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek, 9 czerwca, o godz. 13.00 w kościele p.w. św. Piotra i Jana z Dukli, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Społeczność Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krośnie