Osiągnięcia uczniów I LO w XLIX Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego

W dniach 3-6 kwietnia czworo uczniów naszej szkoły miało okazję uczestniczyć w odbywających się w Warszawie i w Konstancinie zawodach finałowych tegorocznej edycji OLiJP. Tytuł laureata uzyskał Jakub Godek kl. 2A, natomiast tytuły finalistów uzyskali: Weronika Bukowska 3A, Jakub Piwowarski 1D, Łukasz Buczek 2C.
Opiekunem Jakuba Godka jest prof. A. Lipińska a pozostałych uczniów – prof. Z. Bartecka-Prorok.

Laureaci i finaliści tej prestiżowej olimpiady są zwolnieni z egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Przysługują im także szczególne przywileje podczas rekrutacji na kierunki humanistyczne polskich uczelni.

Niebawem ukażą się tematy do etapu szkolnego L OLiJP.

Zachęcamy do udziału w jubileuszowej edycji tego ambitnego i twórczego konkursu.

Od lewej: Jakub Piwowarski, Jakub Godek, Weronika Bukowska i Łukasz Buczek