Odbiór świadectw maturalnych – 9 lipca godz. 9.00 , duża sala gimnastyczna

Drodzy  Abiturienci!

Wręczenie świadectw maturalnych  odbędzie się  9 lipca 2024 r. o godz. 9.00  na dużej sali gimnastycznej.   Prosimy o punktualność. 

Jeśli ktoś nie może osobiście wybrać zaświadczenia, może je wybrać osoba z rodziny ( pełnoletnia)  na podstawie pisemnego upoważnienia przez maturzystę, zawierającego serię i numer dowodu osobistego osoby odbierającej oraz podpis maturzysty.   Osoba odbierająca musi posiadać dowód osobisty do okazania. 

Niewybrane zaświadczenia OKE będą do odebrania w sekretariacie szkoły ( pokój 110) codziennie od pon. do pt. w godz. 8.00 – 15.00. 

Podczas wręczania zaświadczeń OKE  będzie obecna na sali  prof. Edyta Karwat,  w związku z możliwością skorzystania ze stypendium, ufundowanego przez  Stowarzyszenie Absolwentów I LO im. M. Kopernika w Krośnie. 

Szczegóły i regulamin przyznawania stypendium  będzie dostępny wkrótce na stronie szkoły. Zapraszamy.