Obchody Jubileuszu 115-lecia Szkoły

„…Czymże jest wspomnienie, jeśli nie językiem uczuć, słownikiem twarzy i dni…”

                                                                                              (Julio Cortazar)

 

 

        Społeczność kopernikańska przeżywała ostatnio wyjątkowy jubileusz, który wielu skłonił do zwolnienia biegu, zatrzymania się i powrotu w przeszłość, tę całkiem bliską i bardzo już odległą. 115 lat! Tyle liczy sobie nasz szacowny „Kopernik”!

      Obchody jubileuszu rozciągnęły się w czasie i przypadły na trzy kolejne dni 5, 6 i 7 października. Ich program był bardzo bogaty i zróżnicowany.

        Nasze świętowanie rozpoczęliśmy uroczystą mszą świętą poświęconą zmarłym nauczycielom, uczniom i pracownikom szkoły. Nabożeństwo odbyło się wieczorem 5.10 o godzinie 18.00 w krośnieńskiej Bazylice Kolegiackiej Świętej Trójcy.

        Oprawa koncelebrowanej mszy wyglądała naprawdę imponująco. Uczestniczyli w niej m.in. księża katecheci uczący w naszej szkole i ci, którzy wcześniej pracowali z młodzieżą „Kopernika”. Okolicznościowe kazanie wygłosił ksiądz Szczepan Bemben, a na podsumowanie uroczystości głos zabrał pan dyrektor Ryszard Józefczyk, który podziękował zebranym: koncelebrantom, zaproszonym gościom, byłym pracownikom szkoły, obecnym nauczycielom, uczniom oraz wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia nabożeństwa. Na zakończenie można było wysłuchać jak zawsze wyjątkowego koncertu muzyki sakralnej w wykonaniu naszego chóru wraz z solistką Anną Wołczańską.

Występy przygotował i poprowadził pan Krzysztof Trybus.

        Centralne uroczystości przypadały na wtorek 6.10. Rozpoczęły się o godzinie 9.00 od złożenia kwiatów pod pomnikiem Mikołaja Kopernika przy ulicy Piotra Skargi. Zgromadzona wokół sztandaru szkoły młodzież klas pierwszych gimnazjum i liceum w obecności dyrekcji Zespołu Szkół Ogólnokształcących, nauczycieli, rodziców oraz starszych koleżanek i kolegów złożyła uroczyste ślubowanie.

         Po czym nastąpił przemarsz do Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza, miejsca obchodów głównej części naszego jubileuszu.

        Galę prowadził pan dyrektor Paweł Zygarowicz. Uroczystości rozpoczął chór szkolny wraz z orkiestrą. Młodzież pod dyrygenturą pana Krzysztofa Trybusa wykonała najpierw hymn szkoły, a następnie hymn „Gaude Mater”. Z kolei głos zabrał pan dyrektor Ryszard Józefczyk, który krótko przedstawił naszą szkołę, przywołał okoliczności, dla których wszyscy się spotkaliśmy oraz powitał szacowne grono zgromadzonych gości na czele z wicemarszałkiem województwa podkarpackiego panią Marią Kurowską, posłami na sejm RP panami Stanisławem Piotrowiczem oraz Piotrem Babinetzem, przewodniczącym Rady Miasta Krosna panem Zbigniewem Kubitem. Zaszczycili nas swoją obecnością również: prezydent i wiceprezydent miasta Krosna – panowie Piotr Przytocki i Bronisław Baran, przedstawiciele wydziału edukacji starostwa krośnieńskiego na czele z panią naczelnik Grażyną Gregorczyk, przedstawicielka krośnieńskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – pani Lucyna Opoń, radni miasta Krosna, dyrektorzy zaprzyjaźnionych liceów z Przemyśla i Rzeszowa, dyrektorzy szkół krośnieńskich, a także dyrektorzy „Kopernika”, którzy wcześniej sprawowali tę funkcję, liczne grono profesorów – emerytów, przedstawiciele Rady Szkoły z przewodniczącą panią Beatą Miczek oraz Rady Rodziców z panem Piotrem Mazanem. Gościem specjalnym naszego jubileuszu był pan Stanisław Pomprowicz, który zdawał egzamin maturalny w 1945 roku.

            Kolejnym punktem obchodów rocznicowych była bardzo interesująca prezentacja multimedialna odwołująca się do faktów z historii szkoły od momentu powołania jej do życia aż po dzień dzisiejszy oraz osadzona w bogatym kontekście dziejów Polski i świata. Przygotował ją z przedstawił pan profesor Marcin Pudło. Prezentację wzbogacał i uzupełniał chór, który wykonywał pieśni patriotyczne, a także związane tematycznie z opowieścią historyczną.

            Potem głos zabrali zaproszeni goście, którzy na ręce gospodarza uroczystości, czyli pana dyrektora Józefczyka składali gratulacje, życzenia, a niekiedy też przywoływali własne wspomnienia związane z „Kopernikiem”. Tę część zakończyło niezwykle wzruszające, pełne emocji wystąpienie najstarszego abiturienta – rocznik 45, pana Stanisława Pomprowicza.

          Następnie miało miejsce wręczenie nagród dla nauczycieli. Szczególne wyróżnienie otrzymał w tym roku pan Grzegorz Depczyński, któremu Minister Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej przyznała tytuł Profesora Oświaty. Nauczycieli i pracowników szkoły wyróżniono także medalem Komisji Edukacji Narodowej. W tym roku dwoje nauczycieli otrzymało nagrody Kuratora Oświaty. Są to pani Krystyna Deptuch oraz pan Andrzej Bysiewicz. Nagrodą Prezydenta Miasta Krosna wyróżniono pięcioro nauczycieli: Małgorzatę Podymę, Agnieszkę Lipińską, Zofię Bartecką-Prorok, Beatę Miczek, Agnieszkę Korzec-Niemiec. Duża grupa nauczycieli została również wyróżniona nagrodą dyrektora szkoły.

Po przerwie nastąpiła prezentacja wydawnictw oraz wystaw okolicznościowych. Omówili je Państwo profesorowie odpowiedzialni za te projekty i kierujący ich wykonaniem. Publikację jubileuszową obejmującą lata 2000 – 2015 przygotowaną w wielkim pietyzmem i dbałością o szczegóły przedstawiła pani Beata Miczek. O wystawie poświęconej historii szkoły mówiła pani Beata Wygonik-Wronka.

       Wystawę komiksów dotyczących „Kopernika”, jego dziejów i teraźniejszości omówiła pani Elżbieta Brynecka. A pan Andrzej Gałowicz zaprezentował jubileuszowy numer gazetki „Postscriptum”. Podziękowania i kwiaty otrzymali wszyscy, którzy zaangażowali się w przygotowanie obchodów jubileuszu.

             A wieczorem uczta dla ducha – spektakl „Osiem kobiet” przygotowany pod fachowym i świetnym kierownictwem artystycznym p. profesor Gertrudy Dynowskiej – Trybus. Była to pełna humoru, zaskakująca komedia, w której wystąpiły: M. Borek jako Babcia, M. Czudec – pani Chanel, A. Flis – Pierrete, U. Jucha – Augustime, M. Kubal – Gabby. M. Kuroń – Catherine, E. Karwat – Louise oraz R. Wajda – Suzon. Panie zaprezentowały się wspaniale. Były błyskotliwe, zabawne, niezwykle naturalne. Ujawniły swoje talenty, które mogła podziwiać licznie zgromadzona publiczność żywiołowo reagująca na wszystko, co działo się na scenie. Warto było to obejrzeć!

            I wreszcie „Mam talent” dla wszystkich uzdolnionych muzycznie uczniów „Kopernika”. Po lekcjach 7.10. na dużej sali gimnastycznej odbył się przegląd naszych artystów.

Zwyciężył Paweł Wołczański – wszechstronnie utalentowany uczeń klasy pierwszej liceum. Gratulujemy!

Wieczorem samorząd szkolny zorganizował dla młodzieży dyskotekę.

Tak zakończyły obchody jubileuszu naszej leciwej szkoły. W tym miejscu nasuwa się refleksja, że z takiej okazji warto świętować

i wspominać. A naszej Czcigodnej Damie można tylko życzyć „plurimos annos, plurimos”.

 

Więcej zdjęć z Jubileuszu można oglądać w galerii.

Autorami zdjęć są Dominik Bargiel z III C i Wojciech Kosztyła z I B . Zapraszamy.