Niezwykła lekcja WOS-u klasy I e.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę jak ważną kwestią w naszym życiu  jest świadomość i znajomość prawa. Istotne jest abyśmy poznali przynajmniej jego najważniejsze aspekty, zanim wkroczymy w dorosłe życie. Gdzie indziej jak nie w szkole możemy zdobywać wiedzę na ten temat.

W ramach jednej z lekcji  wos-u mieliśmy możliwość odwiedzenia Sądu Okręgowego w Krośnie i uczestniczenia w spotkaniu z sędziami: panią Anną Marią Wesołowską i panem Arturem Lipińskim – osobami wszystkim bardzo dobrze znanymi z programów telewizyjnych.  Opowiedzieli nam na czym polega praca sędziego, z jakimi wymaganiami się wiąże, ale i o prawie w Polsce, zwłaszcza w kontekście spraw najbardziej nas dotyczących, jako młodzieży.  Pani Anna Maria Wesołowska mówiła, że chce zaznajamiać  ludzi z prawem już od najmłodszych lat. Pomysł ten zrodził się, kiedy po raz kolejny na sali rozpraw, widząc łzy w oczach oskarżonego słyszała: „Pani sędzio – ja nie chciałem”, „ja nie wiedziałem, że to przestępstwo”. Postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce i zaczęła edukować młodych ludzi.  Obecnie odwiedza szkoły w całej Polsce, gdzie spotyka się z uczniami, rodzicami i nauczycielami. Na spotkaniu z nami, bogato ilustrując przykładami zaczerpniętymi ze swojego wieloletniego doświadczenia zawodowego, poruszyła kwestie przemocy, a także cyberprzemocy,  nękania, wyśmiewania, zażywania używek i innych rozbojów jakich dopuszcza się młodzież.  Zachęcała nas do reagowania i zapobiegania takim sytuacjom, szukania pomocy. Przedstawiła jakie czyny podlegają karze, a także jakie są nasze prawa i obowiązki. Zaproponowała szereg rozwiązań i projektów, jakie możemy wdrożyć w naszej klasie żeby zapobiegać m.in. właśnie nękaniu i agresji.

        Całe spotkanie, które odbyło się 13 marca 2019 r. przebiegło w niesamowitej atmosferze. Zarówno pani sędzia Anna Maria Wesołowska jak i pan sędzia Artur Lipiński obdarzyli nas ciepłem i życzliwością, a ich opowieści słuchaliśmy z ogromnym zainteresowaniem. Wynieśliśmy z tej lekcji  bardzo dużo. Omówione przepisy prawne z przykładami z sali rozpraw, nie raz naprawdę poruszającymi, na pewno  na długo zostaną nam w pamięci.

                                                                                                   opracowała: Wiktoria Piątkowska (I e)