Niech się święci 3 maja! – szkolne obchody narodowego Święta

(…) dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy  (..)

    233 lata temu Sejm Wielki po burzliwej debacie przyjął przez aklamację Ustawę Rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Obowiązywała tylko 14 miesięcy, ale do dzisiaj jest powodem do dumy dla Polaków i chwalebną kartą w dziejach naszego kraju. Konstytucja 3 Maja to dokument wyjątkowy – jej głównym celem było ratowanie Rzeczypospolitej po I rozbiorze przeprowadzonym przez Prusy, Austrię i Rosję w 1772 roku. Ustawa Rządowa przekształcała państwo w monarchię konstytucyjną i zgodnie z duchem Oświecenia wprowadzała zasadę trójpodziału władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.

 Społeczność „Kopernika” uroczyście uczciła tę rocznicę. Program słowno-muzyczny przygotowali uczniowie klasy II a we współpracy z uczniami klasy III e i III f.

Z klasy II a występowali: Alicja Buczek, Martyna Grygiel, Antoni Baciak, Michał Frączek, Gabriela Korczykowska, Szymon Krężałek, Oskar Bogacz, Maciej Czerniawski, Patryk Gamoń, Adrianna Kustroń, Amelia Rajchel, Zuzanna Rajchel, Maria Tomasik, Karolina Wacek, z klasy III e: Emilia Pelczar i Weronika Pelczar.

Taniec współczesny zaprezentowała Kinga Fejkiel (II a). Akompaniował zespól gitarowy w składzie Izabela Kokosza (III f) oraz Natan Tlałka (III e). Śpiewały Izabela Kokosza (III f) i Adrianna Kustroń (II a). Za oprawę dźwiękową odpowiadał Antoni Fila (II a). Autorkami scenariusza oraz pieczę nad całością sprawowały Agnieszka Lipińska i Beata Wygonik-Wronka.

Zwieńczeniem akademii było wykonanie poloneza na dziedzińcu szkoły przez uczniów i nauczycieli.

Fotografie:  Oliwia Inglot