Nagrody i stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego

W dniu 16 października 2015 r. odbyła się uroczystość wręczenia nagród i stypendiów Marszałka Województwa Podkarpackiego w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży Nie zagubić talentu 2015.

Przyznano 4 stypendia i 31 nagród pieniężnych uczniom Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krośnie.

Stypendia i nagrody wręczał Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego pan Wojciech Buczak w obecności Dyrektora Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu pani Krystyny Lech.