NABÓR KANDYDATÓW DO STYPENDIÓW KOPERNIKAŃSKIEGO FUNDUSZU STYPENDIALNEGO

Stowarzyszenie Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krośnie zaprasza do aplikowania o stypendium na studia, które realizować będziemy we współpracy z Edukacyjną Fundacją Przedsiębiorczości z Łodzi w ramach programu Stypendia Pomostowe (segment II).

  1. O stypendium mogą ubiegać się maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2022 roku i są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka.
  2. Stypendium pomostowe, przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich (wykaz tych uczelni znajduje się na naszej stronie).

O  stypendium  nie mogą  ubiegać się maturzyści, którzy chcą podjąć  studia w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych (PWSZ), oraz kandydaci  podejmujący studia w uczelniach wojskowych, jako żołnierze zawodowi!

  1. W XXI edycji PSP dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium pomostowe wynosi  2.107 zł brutto na osobę, wyliczony na podstawie danych z czerwca 2022 r.
  2. Zgodnie z decyzją Prezesa GUS z 21 września 2021 r. wysokość kwoty do wyliczenia dochodów z gospodarstwa rolnego wynosi 318,25 zł miesięcznie dla 1 ha przeliczeniowego.
  3. 5. Kandydat uzyskał liczbę punktów z egzaminu maturalnego nie niższą niż 100. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest pod linkiem.
    https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/algorytm/

 

Absolwenci, którzy spełniają  powyższe kryteria powinni złożyć wniosek i oświadczenie o sytuacji materialnej i rodzinnej w sekretariacie szkoły do 29 lipca 2022r.

Komisja ds. stypendium, powołana przez Zarząd Stowarzyszenia, dokona wyboru kilku kandydatów, którzy uzyskają rekomendację i będą mogli złożyć wniosek  o stypendium pomostowe za pośrednictwem aplikacji na stronie stypendiów pomostowych:

https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/wniosek-on-line/

Do wypełniania wniosków online zapraszamy tylko tych kandydatów, którym Stowarzyszenie udzieli  swoich rekomendacji.  Kandydat wypełniając formularz musi w pierwszym kroku wskazać organizację, która zakwalifikowała go do udziału w Programie.

Wszelkie pytania prosimy kierować do Pani pedagog Edyty Karwat . Tel. 697840066

WZORY DOKUMENTÓW:

1.regulamin kopernikańskiego funduszu stypendialnego    Regulamin-Kopernikanskiego-Funduszu-Stypendialnego

2.wniosek o stypendium  Wniosek-o-przyznanie-stypendium

3.oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej  Oświadczenie-o-sytuacji-rodzinnej-i-materialnej