MOTYWACYJNY PROGRAM STYPENDIALNY MIASTA KROSNA

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

W ramach motywacyjnego Programu Stypendialnego Miasta Krosna  uczniowie naszej szkoły ( liceum i gimnazjum) mogą ubiegać się o przyznanie im na nowy rok szkolny 2017-18 jednego spośród stypendiów Prezydenta Miasta Krosna:  Semper in altum – za znaczące osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne  oraz  “Krośnieński Omnibus” — za wybitne wyniki w nauce ( tylko dla klas II i III GD i LO). Szczegóły i regulamin oraz wzory wniosków do pobrania na stronie szkoły w zakładce  “Dla ucznia/Licealisty”.

Termin składania kompletnych wniosków wraz z załącznikami  — do 10 IX 2017 r.  w sekretariacie szkoły.