Kierunki kształcenia w I LO od roku 2014-2015

Poniżej zamieszczone zostały informacje dotyczące kierunków kształcenia jakie proponowane są absolwentom gimnazjów w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Krośnie. Wszystkich zainteresowanych uczniów i rodziców prosimy o zapoznanie się z podanymi informacjami.
ZOBACZ INFORMACJE IO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM> MIKOŁAJA KOPERNIKA

KIERUNKI KSZTAŁCENIA OD ROKU SZKOLNEGO 2014-2015


KLASA 1A – HUMANISTYCZNO-PRAWNICZY


KLASA 1B – MATEMATYCZNO-FIZYCZNY AKADEMICKA


KLASA 1C – POLITECHNICZNY


KLASA 1D – PROMEDYCZNY Z ROZSZERZONĄ FIZYKĄ


KLASA 1E – PROMEDYCZNY Z ROZSZERZONĄ MATEMATYKĄ


KLASA 1F – MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNY


KLASA 1G – PROMEDYCZNY