Informacja dla uczniów klas pierwszych liceum na temat badań w dniach 16 i 17 maja br.

Przypominamy uczennicom i uczniom, którzy brali udział w wykładach  na temat zdrowego stylu życia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie w ramach projektu: Kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród młodzieży na obszarze polsko-ukraińskiego pogranicza o ostatnim etapie projektu, którym jest przeprowadzenie badań wydolnościowych i postaw prozdrowotnych wśród uczniów.

Zgłoszona młodzież, proszona jest o dostarczenie do administracji szkoły (pok. 109) w poniedziałek przed lekcjami, dokumentu potwierdzającego wyrażenie zgody (lub niewyrażenie zgody) na przeprowadzenie badań. Badania są dobrowolne i jak zapewnia organizator na piśmie, można się z nich wycofać nawet w trakcie badania.

                   Badania zaczynają się na dużej sali gimnastycznej w poniedziałek i wtorek od lekcji trzeciej.

W poniedziałek udział w badaniu bierze młodzież z klas: 1a, 1b, 1e, 1g.

We wtorek udział w badaniu bierze młodzież z klas: 1c, 1d, 1f i 1h.

 Uczniowie proszenie są o zapoznanie się z punktami na stronie 2 zgody na udział w badaniu (zwłaszcza z punktem 3)