Informacja dla absolwentów liceum

Administracja szkoły informuje na prośbę Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział w Rzeszowie o Stypendiach Pomostowych na 1 rok studiów dla dzieci byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej

Wszelkie informacje, regulamin wraz z załącznikami oraz formularze wniosków aplikacyjnych dostępne są na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl

Informacji o programie udzielają: Fundacja Edukacji Przedsiębiorczości w Łodzi: tel. 42 632 59 91; 42 632 95 58, Agencja Nieruchomości Rolnych; Oddział w Rzeszowie: tel. 17 853 78 39; 17 853 78 66.

 

Administracja szkoły prosi o odbiór dokumentów stypendialnych w ramach projektu pn. Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu woj. podkarpackiego w r. szk. 2013/2014.

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 do pokoju 109 ZSO w Krośnie.