Egzaminy FCE i CAE w Krośnie

Jest możliwość przystąpienia do egzaminów Cambridge FCE i CAE w PWSZ w Krośnie 13 grudnia 2014 r. (część pisemna i ustna tego samego dnia). Zapisy do 17 X 2014 r. Koszt egzaminu: 590 zł.

Chętni proszeni są o kontakt z panią Erwiną Kalistel-Pojnar. Jeśli uzbiera się grupa, w przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie informacyjne z koordynatorem ośrodka British Council.