Wystawa komiksu Bartosza Kaszy i Pawła Wołczańskiego

W bibliotece szkolnej od 21 listopada można zobaczyć wystawę dwóch uczniów naszej szkoły: Bartosza Kaszy z klasy III b LO i Pawła Wołczańskiego z klasy III b Gimnazjum.

Bartosz komiksem interesuje się od dziecka.  Drugą jego pasją jest historia. Tworząc komiks  udało się mu połączyć te dwie pasje. Bartek  ma również  duży talent plastyczny, co udowodnił  zdobywając w maju tego roku I nagrodę w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej Epizody z historii najnowszej Polski w komiksie. Właśnie ten zwycięski komiks pt. Kazimierz Leski. Prawdziwy Hans Kloss podziemia czasów II wojny światowej możemy  oglądać  w bibliotece. Jest to klasyczny komiks – stylistyką nawiązuje do popularnej serii zeszytów komiksowych Kapitan Żbik, z tą różnicą, że historia Kazimierza Leskiego jest autentyczna, więc scenariusz do komiksu Bartka napisało samo życie, przez co praca ta zyskała jeszcze walor edukacyjny.

Autor drugiego komiksu już po raz trzeci wystawia swoje prace w szkolnej bibliotece, ale do tej pory znaliśmy go jako autora obrazów olejnych. Komiks Pawła  pt. Machina został przygotowany na konkurs Handel ludźmi moimi oczami i  jest próbą zmierzenia się z tym trudnym problemem, zresztą  bardzo dojrzałą i udaną próbą.  Komiks ten jest stylistyczne zbliżony do dziedziny sztuki, która jest Pawłowi najbliższa – do malarstwa, a rozwiązania formalne zastosowane przez ucznia bardziej śmiałe niż w klasycznym komiksie Bartka.

Obydwa komiksy, choć bardzo różne, są niezwykle interesujące pod względem formy i treści. Udowadniają nam, że komiks, choć ciągle w niektórych źródłach definiowany  jako „ typ publikacji rozrywkowej” jest równoprawną dziedziną sztuki i daje artyście ogromne możliwości ekspresji twórczej. Gratulujemy autorom i serdecznie zapraszamy na wystawę.