Wybory do Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum

2.10.2014 r.   przeprowadzone  zostaną  wybory  do  Samorządu  Uczniowskiego  Gimnazjum. Poprzedzi  je kampania  wyborcza, która  potrwa  do  30.09.2014r.

Kandydaci  do  Samorządu  wybrani  przez  poszczególne   klasy :

Klasa I a – Kinga  Budzyńska

Mikołaj  Radoń

Klasa I b – Szymon  Bienia,

Michał  Landa

Klasa IIa – Katarzyna  Jucha

Klasa II b –  Wiktoria  Zych

Klasa III a –   Klaudia  Krukar,

Jakub  Łyczko

Klasa III b –  Maria Michalska

Michał  Zygarowicz

Nad prawidłowym  przebiegiem  wyborów  czuwać  będzie  Komisja  Wyborcza w składzie : Karolina  Kluk, Nadia  Wanik, Piotr  Kandefer. Wyniki wyborów zostaną  ogłoszone  3 X 2014 r.