Wsparcie psychologiczne dla młodzieży z inicjatywy Prezydenta m. Krosna

Drodzy Młodzi!

Wychodząc naprzeciw potrzebom młodzieży w zakresie wsparcia psychologicznego, Prezydent Miasta Krosna w okresie od 1 września   do 15 grudnia 2021 r. organizuje w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul. Grodzkiej 10 bezpłatną pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną , prowadzoną przez specjalistów mających doświadczenie w pracy z młodzieżą. Pomoc udzielana będzie dwa razy w tygodniu w poniedziałki i wtorki w godz. od 16.00 do 18.00. Szczegóły znajdują się na załączonym plakacie.