„Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy…” – rozstrzygniecie konkursu IPN

Uczennica klasy II A(4)  Klaudia Stelmaszczyk   / opieka: prof. Beata Wygonik-Wronka / została laureatką 1 stopnia XII edycji konkursu  „Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy” organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej we współpracy z Muzeum Katyńskim.

Zadaniem uczestników konkursu było stworzenie karty z albumu rodzinnego, poświęconej ofierze Zbrodni Katyńskiej. Komisja Konkursowa oceniła 80 nadesłanych prac, biorąc pod uwagę m.in. spełnienie wymogów formalnych, wartość merytoryczną pracy, kształt graficzny, estetykę oraz oryginalność pomysłu.

Klaudia swoją pracę poświęciła majorowi artylerii Wojska Polskiego Stanisławowi Komornickiemu, który urodził się w 1898 r. w  Równem, w ówczesnym powiecie krośnieńskim Królestwa Galicji i Lodomerii, monarchii Austro-Węgierskiej.  Uczęszczał do szkół w Chyrowie, Krakowie,  Lwowie, Wiedniu – matura w 1916 r.

W maju 1916 r. Stanisław Komornicki  został wcielony do wojska austriackiego, gdzie po ukończeniu szkoły wojsk artyleryjskich otrzymał stopień oficerski. 9 listopada 1918 r. wstąpił do Wojska Polskiego i dostał przydział do pociągu pancernego „Piłsudczyk”. Walczył w bitwie o Lwów i innych działaniach wojny polsko-ukraińskiej a następnie w wojnie polsko-bolszewickiej.  Po wojnie pozostał w zawodowej służbie wojskowej.

kampanii wrześniowej 1939 r.  był  dowódcą 49 dywizjonu artylerii  lekkiej.  Został ranny podczas  obrony Twierdzy Brzeskiej w walkach z Korpusem Pancernym  Wehrmachtu gen. Heinza Guderiana.

Po agresji ZSRR na Polskę znalazł się  w niewoli sowieckiej, osadzony w obozie w Szepietówce, a  następnie w  Starobielsku.  Wiosną 1940 r. w Charkowie wraz z innymi polskimi oficerami  został  zamordowany przez  NKWD i pochowany potajemnie w masowym grobie w Piatichatkach.  Figuruje w wykazie poz. 1615.  Obecnie spoczywa na Cmentarzu  Ofiar Totalitaryzmu w Charkowie .

/https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbrodnia_katy%C5%84ska

https://pl.wikipedia.org/wiki/Piatichatki_(Chark%C3%B3w) /

Córka majora Komornickiego Izabella Montowska oraz wnuczka Rita Montowska-Rychlicka mieszkają obecnie w Różannej koło Bydgoszczy, z którymi Klaudia przygotowując pracę na konkurs  nawiązała kontakt.

Tradycją konkursu „Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy” jest honorowanie najlepszych dzieł nagrodą I oraz II stopnia. Komisja Konkursowa wyróżniła po 10 prac w każdej kategorii.

Serdecznie gratulujemy Klaudii  i podziwiamy jej pasję i zaangażowanie!

https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/konkursy-i-projekty/sprzaczki-i-guziki-z-or/146485,Wyniki-12-edycji-konkursu-pt-quotSprzaczki-i-guziki-z-orzelkiem-ze-rdzyquot.html

Na początku notatki – zdjęcie pracy Klaudii.