Spotkania z rodzicami -4 -8 IX 2020, godz. 17.00.

Zapraszamy Rodziców na spotkania z Wychowawcami, według następującego porządku:

4 IX 2020 r.(piątek) , godz. 17.00  — spotkania z rodzicami uczniów klas pierwszych

7 IX 2020 r., (poniedz.), godz. 17.00  — spotkania z rodzicami uczniów klas trzecich oraz kl. II D(4) ( wych. K. Kustroń)

8 IX 2020 r. ,(wtorek),  godz. 17.00  — spotkania z rodzicami uczniów klas drugich 3-letniego i 4-letniego liceum (z wyjątkiem klasy II D(4))

Prosimy rodziców o przyniesienie długopisów  w celu konieczności podpisu stosownych oświadczeń. Można będzie dokonać w tym dniu wpłat u wychowawców na ubezpieczenie uczniów oraz na radę rodziców.

Poniżej zamieszczamy dokumenty związane z ubezpieczeniem uczniów. Prosimy o zapoznanie się z nimi.

EDU2020_ubezpieczenie NNW szkolne_informacja

KARTA PRODUKTU EDU Plus

Obowiązek Informacyjny InterRisk TU S.A. jako Administratora Danych

OWU z IPID edu plus nr 01-14-05-2020

roszczenie_-edu-plus7_M3