Program obchodów Jubileuszu Szkoły

PROGRAM OBCHODÓW JUBILEUSZU SZKOŁY:

5 października 2015 r.

1800 – Msza Święta intencyjna w Bazylice Kolegiackiej Świętej Trójcy w Krośnie

1915 – Koncert muzyki sakralnej w wykonaniu młodzieży szkolnej ZSO

 

6 października 2015 r.

900 – Złożenie kwiatów pod pomnikiem Patrona Szkoły, uroczyste ślubowanie klas pierwszych i przemarsz do Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza

1000 – 1330 CZĘŚĆ OFICJALNA OBCHODÓW

1800 – Spektakl teatralny “8 kobiet” (w sali widowiskowej w RCKP) w reż. mgr G. Dynowskiej-Trybus i wykonaniu: mgr M. Borek, mgr M. Czudec, mgr A. Flis, mgr U. Juchy, mgr  E Karwat, mgr M. Kubal, mgr K. Kudroń, mgr R. Wajdy

 

Zapraszamy Absolwentów, Przyjaciół i Sympatyków Szkoły.