Podstawy Przedsiębiorczości

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – 17.04.1013

Dnia 17 kwietnia br. odbył się ogólnopolski ”Dzień Przedsiębiorczości”. Jest to program jednodniowych praktyk dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych przeprowadzony pod patronatem Prezydenta Reczpospolitej Polskiej. W tegorocznej
X edycji programu, w gronie ponad 700 szkół ponadgimnazjalnych znalazło się również – już po raz drugi – nasze liceum,
a dokładniej klasa If pod opieką pani prof. Jolanty Andruszko.

                Celem Dnia Przedsiębiorczości jest ukazanie uczniom jak wygląda prawdziwa praca, która czeka ich za parę lat. Projekt daje uczniom możliwość wzięcia udziału w kilkugodzinnych praktykach w  wybranym miejscu pracy i pozyskaniu informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu. Uczestnik ma również możliwość zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.

                Biorąc udział w programie uczniowie zobowiązali się do znalezienia interesującego ich miejsca pracy oraz poproszenia właściciela przedsiębiorstwa o możliwość realizacji projektu  w jego firmie i przydzielenie opiekuna.

17 kwietnia o wyznaczonych godzinach stawili się w wybranych miejscach. W czasie kilku godzin przyglądali się pracy zatrudnionych na danym stanowisku, czy też wykonywali własne projekty i wyznaczone zadania. Właściciele firm bądź ich przedstawiciele z chęcią tłumaczyli, pokazywali, wyjaśniali i udzielali rad płynących z własnego doświadczenia.
Na zakończenie praktyk uczestnicy uzupełniali specjalne „Karty ucznia”, na podstawie których na lekcji przedsiębiorczości  składali indywidualne sprawozdania z przeprowadzonego projektu. Prezentowali zgromadzone materiały i ciekawe zdjęcia. Dzięki programowi ”Dzień Przedsiębiorczości” uczniowie naszej szkoły udali się m.in. do: Lasów Państwowych, banków, pracowni projektowania i aranżacji wnętrz, a nawet radia.

                Z pewnością projekt ten dał im możliwość lepszego przygotowania się do wejścia na rynek pracy oraz weryfikację wyboru kierunku dalszego kształcenia i planowania kariery zawodowej. Dla wszystkich uczestników było to niezwykłe doświadczenie, które pozostanie w pamięci na długi czas.