NABÓR KANDYDATÓW DO STYPENDIÓW KOPERNIKAŃSKIEGO FUNDUSZU STYPENDIALNEGO

Stowarzyszenie Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krośnie zaprasza do aplikowania o stypendium na studia, które realizować będziemy we współpracy z Edukacyjną Fundacją Przedsiębiorczości z Łodzi w ramach programu Stypendia Pomostowe (segment II).

1. O stypendium mogą ubiegać się maturzyści, którzy:

    a) ukończyli szkołę ponadpodstawową w 2023 roku i są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,

    b) mieszkają na stałe na wsi lub w miejscowości do 20 tys. mieszkańców,

    c) uzyskali liczbę punktów z egzaminu maturalnego nie niższą niż 100.

         Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest pod linkiem.
         https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/algorytm/

    d) wykażą dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium pomostowe, który   wynosi  2443 zł brutto na osobę
wyliczony z czerwca 2023 r.

      e) otrzymają pozytywną rekomendację Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika
w Krośnie

  1. Stypendium pomostowe, przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich (wykaz tych uczelni znajduje się na stronie stypendia pomostowe).

O  stypendium  nie mogą  ubiegać się maturzyści, którzy chcą podjąć  studia w Państwowych Szkołach Zawodowych (PWSZ), oraz kandydaci  podejmujący studia w uczelniach wojskowych, jako żołnierze zawodowi!

Absolwenci, którzy spełniają  powyższe kryteria powinni złożyć wniosek i oświadczenie o sytuacji materialnej i rodzinnej w sekretariacie szkoły do 28  lipca 2023r.

Komisja ds. stypendium, powołana przez Zarząd Stowarzyszenia, dokona wyboru  5 kandydatów, którzy uzyskają rekomendację i będą mogli złożyć wniosek  o stypendium pomostowe za pośrednictwem aplikacji na stronie stypendiów pomostowych:

https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/wniosek-on-line/

Do wypełniania wniosków online zapraszamy tylko tych kandydatów, którym Stowarzyszenie udzieli  swoich rekomendacji.  Kandydat wypełniając formularz musi w pierwszym kroku wskazać organizację, która zakwalifikowała go do udziału w Programie.

Wszelkie pytania prosimy kierować do Pani pedagog Edyty Karwat . Tel. 697840066

WZORY DOKUMENTÓW:

1.regulamin kopernikańskiego funduszu stypendialnego:  Regulamin-Kopernikanskiego-Funduszu-Stypendialnego

2.wniosek o stypendium:  Wniosek-o-przyznanie-stypendium

3.oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej:  Oświadczenie-o-sytuacji-rodzinnej-i-materialnej 2023