Test kompetencji językowych, 25 VI, godz. 15.00, duża sala gimnastyczna

We czwartek, dnia 25 czerwca 2020 r , o godz. 15.00  na dużej sali gimnastycznej w budynku
I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Krośnie odbędzie się sprawdzian kompetencji językowych, który jest obowiązkowy dla Kandydatów do klasy dwujęzycznej.

Kilka ważnych informacji:

  • Wejście do dużej sali gimnastycznej znajduje się  na dziedzińcu szkoły (wejście od ul. Staszica).
  • Na salę będzie można wejść, za okazaniem legitymacji szkolnej lub innego dowodu tożsamości,  już od godz. 14. 40.  Test rozpoczynamy o godz. 15.00
  • Prosimy Kandydatów o zabranie ze sobą: legitymacji, długopisu ( kolor czarny lub niebieski) oraz maseczki ochronnej. Po wejściu na salę i zajęciu miejsca maseczki można zdjąć.
  • Test trwa  45 minut i jest kodowany.  Prosimy Kandydatów, aby zachowali kody, które otrzymają na sali, po to, aby potem uzyskać informacje o wyniku sprawdzianu.  Maksymalnie można zdobyć 50 pkt.
  • Wyniki sprawdzianu – 30 czerwca, godz. 10.00 , na stronie głównej szkoły.
  • Salę można opuścić w dowolnym momencie trwania egzaminu.

    Życzymy Wszystkim Kandydatom  samych wysokich wyników
    i  serdecznie zapraszamy!