UWAGA!! Nabór do stypendium Jasielskiej Fundacji im. J. Korczaka.

Informacja o naborze do stypendium Jasielskiej Fundacji im. J. Korczaka.
UWAGA!  Stypendia 
Fundacja Korczaka ruszyła z naborem wniosków na rok szkolny 2020/2021. Termin  przyjmowania wniosków trwa zwyczajowo do 30 kwietna, ale w tym roku będzie przedłużony. 
Do programu mogą być zakwalifikowani  uczniowie , którzy:
a) pochodzą z rodzin osiągających bardzo niskie dochody, których warunki materialne nie pozwalają na utrzymanie się w szkole średniej lub podczas studiów,
b) uczą się w szkole średniej, deklarują kontynuowanie nauki w szkole wyższej lub już studiują w szkole wyższej, c) wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy lub osiągnęli semestralną średnią ocen – 4,75.
Szczegóły na stronie fundacji   http://www.fundacjakorczaka.pl/stypendia.html
Zainteresowanych uczniów prosimy o kontakt z p. pedagog Edytą Karwat poprzez e-dziennik.