„Kopernik” po raz kolejny potwierdził swoją jakość i skuteczność w przygotowaniu swoich uczniów do egzaminów zewnętrznych

W dniu 5 lipca 2022 r. poznaliśmy wyniki tegorocznych egzaminów maturalnych.  Z radością i dumą przyjęliśmy informację, że wszyscy nasi absolwenci zdali egzamin maturalny i to na bardzo dobrym poziomie, zarówno z przedmiotów obowiązkowych  jak i rozszerzonych.

Z języka polskiego na p. podstawowym  uzyskali oni średni wynik 70%, z matematyki  91%   a z j. angielskiego – 96%. W porównaniu z wynikami liceów ogólnokształcących  w województwie podkarpackim oraz  w kraju to  od 10-ciu do nawet 27-miu punktów procentowych więcej. Patrz tabela poniżej:

Równie wysokie rezultaty osiągnęli nasi uczniowie z innych języków obcych  oraz z  j. angielskiego na poziomie dwujęzycznym – średnia: 88%

Jednak prawdziwym powodem do dumy są rezultaty naszych tegorocznych absolwentów z przedmiotów na poziomie rozszerzonym.  Na poniższym wykresie prezentujemy wyniki I LO im. M. Kopernika  w porównaniu z średnimi wynikami  liceów ogólnokształcących w województwie podkarpackim oraz w Polsce.

Z większości przedmiotów nasi trzecioklasiści osiągnęli wyniki średnio o ponad 20 punktów procentowych wyższe od ogólnopolskich, czy podkarpackich. (Z j. angielskiego na poziomie dwujęzycznym – w Podkarpackiem – brak danych)

Uzyskane wysokie wyniki z przedmiotów rozszerzonych są owocem wytężonej pracy i zaangażowania zarówno uczniów jak i ich nauczycieli i otwierają naszym licealistom drogę na renomowane kierunki najlepszych uczelni w Polsce.  

Serdecznie gratulujemy  naszym Maturzystom  tak wspaniałych osiągnięć  i życzymy im równie satysfakcjonujących  wyników rekrutacji na wymarzone uczelnie i kierunki.

Pełne informacje dotyczące wyników egzaminów maturalnych we wszystkich szkołach  województwa podkarpackiego są dostępne na stronie internetowej krakowskiej:  http://www.oke.krakow.pl/inf/   Dla zainteresowanych zamieszczamy plik poniżej:
6111.04_EM_szkoły _04.07.2022_1