Informacje o rekrutacji do I LO – rok szkolny 2013/2014

Ukazało się zarządzenie Podkarpackiego Kuratora Oświaty dotyczące zasad rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014, zasad przeliczania punktów w czasie rekrutacji oraz terminarz rekrutacyjny.

Poniżej znajdują się odnośniki dotyczące powyższych dokumentów:

Zarządzenie Nr 3/2013 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 28 maja2013 r. zmieniające zarządzenie Nr 1/2013 Podkarpackiego

Kuratora Oświaty z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie terminów rekrutacji do szkół na rok szkolny 2013/2014, sposobu przeliczania na

punkty ocen, wyników egzaminów i innych osiągnięć uczniów.

 

Zarządzenie Podkarpackiego Kuratora Oświaty dotyczące zasad rekrutacji na rok szkolny 2013/2014

Terminarz rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014

Zasady przeliczania punktów w czasie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok 2013/2014