Uwaga! Drodzy Kandydaci oraz ich Rodzice – potwierdzanie woli uczeszczania do szkoły oraz składanie oryginałów dokumentów w dniach 13-18 sierpnia br.

Drodzy Kandydaci, Szanowni Rodzice.

W dniu 12 sierpnia 2020 r. o godz. 10.00  zostaną ogłoszone listy  kandydatów zakwalifikowanych  do poszczególnych oddziałów klas pierwszych oraz listy osób niezakwalifikowanych i przesuniętych do innych szkół.

Listy będą dostępne w budynku szkoły na parterze obok Sali 006.  W/w informacje można tez uzyskać   na stronie Naboru 2020, posługując się loginem i hasłem  utworzonym przy generowaniu wniosku o przyjęcie do szkoły.

W dniach  13, 14 oraz 17,18 sierpnia 2020 r. ( czwartek, piątek, poniedziałek , wtorek) w godz. 9.00 – 15.00  zapraszamy  uczniów zakwalifikowanych wraz z rodzicem  do składania oryginałów dokumentów oraz potwierdzania woli uczęszczania  do I LO.

Potwierdzenie woli oraz złożenie oryginałów dokumentów jest warunkiem koniecznym przyjęcia do szkoły.

W tych dniach również będzie możliwość wybrania złożonych wcześniej dokumentów   (sala  108 , I piętro)
w przypadku niezakwalifikowania do szkoły.

Składanie dokumentów odbywać się będzie w miejscu i czasie – według poniższego harmonogramu:

Harmonogram składania oryginałów dokumentów

Oprócz oryginałów świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia OKE  mile widziane będą również dwa zdjęcia ucznia (podpisane imieniem i nazwiskiem oraz klasą, np. I B) formatu legitymacyjnego + ewentualnie Karta zdrowia.
Ponadto:
W tym dniu uczeń  wypełni również deklarację wyboru II języka obcego  ( I i II  preferencja)  oraz deklarację chęci uczęszczania bądź rezygnacji z lekcji religii.

Prosimy również  nowo przyjętych uczniów oraz ich rodziców o zweryfikowanie swoich adresów mailowych ze względu na konieczność założenia kont w e-dzienniku. E-dziennik bowiem będzie podstawowym źródłem informacji dla ucznia i rodzica. Ze względu na trudną sytuację epidemiczną, musimy zadbać o sprawne i szybkie ich założenie. 

Dziękujemy i zapraszamy do Szkoły.

Poniżej prezentujemy  Ulotkę skrót zawierającą rozkład godzin tygodniowo z przedmiotów kierunkowych dla klas liceum 4-letniego.

Ulotka 2020skrót rozkład godzin w klasach pierwszych


Serdecznie zapraszamy do kontaktu ze szkołą.  Telefonicznie: 13 43 204 50   lub mailowo: lo1krosno@lo1krosno.info.pl. Odpowiemy na wszelkie Państwa wątpliwości.