Informacja dla uczniów zdających informatykę na maturze

Informujemy, że sprawdzanie stanowisk do egzaminu maturalnego z informatyki odbędzie się w dniu 21 maja 2013 roku (wtorek) w sali 201 w godzinach 11.30-12.30.
Obecność zdających egzamin obowiązkowa