Gala projektu edukacyjnego „Kamienie Pamięci. Nieznany bohater niepodległości” – Kraków, 23–24 maja 2018

Gabriela  Musiał uczennica klasy II d – już po raz drugi uczestniczyła w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym  „Kamienie Pamięci” organizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej.  Ideą projektu było  upamiętnienie nieznanych bohaterów, którzy przyczynili się do odzyskania niepodległości w latach 1914-1918.

Finał IX Edycji Projektu Edukacyjnego “Kamienie Pamięci – Nieznany Bohater Niepodległości”  odbył się w Krakowie.  Ze zgłoszonych 100 zespołów projektowych 24 maja 80 wystawiło swoje stanowiska. Uczestnicy projektu prezentowali wyniki swojej wielomiesięcznej pracy. Wiele z prezentowanych projektów było bardzo oryginalnych, poruszających i odkrywających nowe historie.

Gabriela  przygotowała portfolio  mjr Stanisława Soczka , mieszkańca  Kołaczyc, uczestnika I wojny światowej (walczył w armii austriackiej na froncie włoskim),wojny polsko-bolszewickiej, jak i II wojny światowej  (uczestniczył  we wrześniu 1939 r. w obronie Lwowa).  W okresie II Rzeczpospolitej  był wielokrotnie odznaczany. Otrzymał m.in. Krzyż NiepodległościKrzyż WalecznychKrzyż Srebrny Orderu Wojennym Virtuti Militari .  Symbolem bohaterstwa majora były  słowa, które powiedział do córki, gdy ta zorganizowała mu ucieczkę z sowieckiej niewoli „Mnie chroni prawo międzynarodowe”.  Zginął wierny  swym ideałom  w 1940 roku w Charkowie wraz z pozostałymi oficerami rozstrzelanymi przez  NKWD.