Awans I LO z Oddz. Dwujęzycznymi im. M. Kopernika w Krośnie w tegorocznym Rankingu Perspektyw Najlepszych Liceów Ogólnokształcących w Polsce

Z radością i dumą przyjęliśmy informację, że nasze liceum zajęło:

16- miejsce w Polsce w Rankingu Szkół Olimpijskich 2021
(awans o  5 miejsc)  i  I miejsce w województwie podkarpackim

oraz

69 –te miejsce w Polsce w Rankingu Maturalnym Liceów Ogólnokształcących 2021 (awans o 5 miejsc) i 2-gie miejsce w tymże rankingu w województwie podkarpackim.

Osiągnięcia maturalne i olimpijskie uzyskane w minionym roku 2020 plasują naszą szkołę  na

  47 miejscu w Polsce w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Liceów w Polsce 2021 (awans o 5 miejsc) oraz na  2-gim  miejscu w województwie podkarpackim, co daje naszemu Liceum  po raz kolejny z rzędu   tytuł „Złotej Szkoły”. 

Cieszymy się, że nasze liceum jest cały czas w ścisłej czołówce szkół  w Polsce o najwyższym poziomie nauczania.

Warto podkreślić, że na miejsce w rankingu mają wpływ osiągnięcia olimpijskie  (waga 25%) oraz wyniki egzaminów maturalnych (waga75%) z roku poprzedniego, zarówno na poziomie podstawowym (waga 30%) jak i rozszerzonym(waga 45% ).

Aby wyrazić uznanie dla autorów tegorocznego sukcesu krośnieńskiego „Kopernika” publikujemy nazwiska laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych 2020 oraz ich opiekunów dydaktycznych:

Laureaci:
Kamil Krajnik  (Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego) – prof. B. Latkiewicz
Krzysztof Nawrocki (Statystyka) –  prof. P. Kucia

Finaliści:
Jakub Piwowarski (j. polski) – prof. Z. Bartecka-Prorok
David Bednarczyk (j. angielski) –prof. H. Lazarowicz
Antonina Kobiałka (j. niemiecki) – prof. E. Zygarowicz
Aleksandra Bukhovets (j. białoruski) – prof. E. Zygarowicz
Martyna Pałys (filozofia) – prof. R. Józefczyk
Łukasz Paździerz (biologia)  — prof. A. Korzec
Adam Gonet (geografia) – prof. M. Podyma
Gabriela Korzeń (geografia) – prof. M. Podyma
Jakub Kalisz ( chemia) – prof. K. Sitek-Guzik
Kamil Krauz (chemia)  – prof. K. Serafin
Natalia Kasperkowicz  (Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego) – prof. B. Latkiewicz
Kacper Dwernicki (Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego) – prof. P. Zygarowicz
Kamil Mędrek (Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego) – prof. P. Zygarowicz
Wiktoria Piątkowska (ekologia) – prof. Kr. Deptuch
Dominik Bysiewicz (matematyka) – prof. A. Bysiewicz
Krzysztof Nawrocki (matematyka) – prof. P. Kucia
Adam Socha ( matematyka) – prof. A. Bysiewicz
Kamil Miśkowiec (lingwistyka matematyczna) – prof. A. Bysiewicz
Aleksander Lenart (astronomia) – prof. G. Depczyński
Dawid Szul ( astronomia) – prof. G. Depczyński
Klaudia Pryjmak (Wiedza o społeczeństwie) – prof. M. Pudło
Klaudia Pryjmak (Wiedza o Polsce i Świecie Współczesnym) – prof. M. Pudło
Kamil Krajnik (Wiedza o Polsce i Świecie Współczesnym) – prof. M. Pudło
Klaudia Pryjmak ( Ol. Wiedzy o III RP)  – prof. M. Pudło
Rafał Sondej ( Ol. Wiedzy o III RP) – prof. M. Pudło
Klaudia Pryjmak (Ol. Wiedzy o Unii Europejskiej) – prof. M. Pudło
Dominik Bysiewicz (Ol. Statystyczna) – prof. A. Bysiewicz
Mateusz Winiarski (Ol. Statystyczna) – prof. A. Bysiewicz
Sara Hassan (Ol. Wiedzy o Żywieniu i Żywności) –prof. Kr. Deptuch
Jakub Piwowarski ( Ol. Teologii Katolickiej) – prof. E. Gurgacz
Zuzanna Kania  (Ol. Teologii Katolickiej) –prof. E. Gurgacz
Joanna Futyma (Ol. Teologii Katolickiej) – Ks. prof. W. Sabik

Na sukces maturalny wpłynęła wytężona praca i wysokie wyniki naszych ubiegłorocznych maturzystów oraz nauczycieli, przygotowujących ich do egzaminów. Poniżej prezentujemy średnie wyniki uzyskane  z przedmiotów najczęściej wybieranych maturze w 2020 r. na poziomie podstawowym(PP) oraz rozszerzonym (PR)  :

Poziom rozszerzony

matematyka PR – 67%   (średni wynik w Polsce 44%)
j. angielski  – 75%   (średni wynik w Polsce 62%)
j. angielski p. dwujęzyczny  – 86%    (średni wynik w Polsce – brak danych)
j. polski  – 65%   (średni wynik w Polsce 56%)

WOS PR –  71%    (średni wynik w Polsce 33%)
 historia PR – 62%     (średni wynik w Polsce 37%)
fizyka PR – 61%     (średni wynik w Polsce 42%)
biologia PR – 70%    (średni wynik w Polsce 47%)
chemia PR – 60%    (średni wynik w Polsce 41%)
geografia PR –  47%    (średni wynik w Polsce 26%)
informatyka PR – 60%  (średni wynik w Polsce 39%)

Poziom podstawowy

matematyka PP – 85%  (średni wynik w Polsce 58%)
j. angielski PP – 90%  (średni wynik w Polsce 77%)
j. polski PP – 66%    (średni wynik w Polsce 56%)

Wszystkim Nauczycielom i Uczniom, którzy przyczynili się do tegorocznego sukcesu składamy gorące podziękowania i gratulacje.

                                                                      Dyrekcja