40-LECIE MATURY

Organizatorzy zjazdu z okazji 40-lecia matury informują, że planowane spotkanie  odbędzie się w dniu 29 września 2012 roku.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 15.00 Mszą Świętą celebrowaną przez księdza Prałata Tadeusza Szetelę w kościele Św. Wojciecha.