XXXVII Olimpiada Języka Angielskiego

Wszystkich uczniów liceum pragnących wziąć udział w szkolnym etapie olimpiady prosimy o poinformowanie o tym swoich nauczycieli języka angielskiego. Warunkiem wpisania na listę uczestników etapu szkolnego olimpiady, który odbędzie się 19 listopada o godz. 9:00, jest samodzielne rozwiązanie dowolnego testu etapu szkolnego olimpiady z ostatnich sześciu lat i oddanie go nauczycielowi języka angielskiego. Zgłoszenia przyjmowane będą  do 12-tego października. Wszelkie informacje na temat olimpiady oraz przykładowe testy znajdują się na stronie: www.wsjo.pl/oja