Fundacja Czerneckiego EFC

Edukacyjna im. prof. Romana Czerneckiego EFC

Fundacja EFC od 2009 roku realizuje program stypendialny Marzenie o Nauce adresowany do wybitnie zdolnej młodzieży gimnazjalnej z niezamożnych rodzin, pochodzącej z miejscowości do 30 tys. mieszkańców.

 

Wśród stypendystów są laureaci i finaliści kuratoryjnych olimpiad przedmiotowych, młodzi ludzie, którzy angażują się społecznie.

 

Fundacja, kierując się wizją fundatora – Andrzeja Czerneckiego, z pomocą profesjonalistów tworzy i stale udoskonala system motywacyjny dla młodzieży.

 

Program Marzenie o Nauce

Każdego roku Fundacja EFC przyjmuje co najmniej 80 nowych Stypendystów, którym umożliwia naukę w najlepszych polskich liceach. Zapewnia im stałą opiekę koordynatorów regionalnych oraz psychologa, czym wyróżnia się wśród innych organizacji stypendialnych.

 

Najbardziej utalentowani absolwenci Programu mogą liczyć na pomoc również w okresie studiów.