Współpraca z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie

 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krośnie uprzejmie informuje, że II etap VIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” odbędzie się w następujących terminach:

 31 stycznia 2015 r. (sobota):

–  geografia z elementami geologii – godz. 1000 (sala 008)

–  fizyka – godz. 1300 (sala 016; duża sala gimnastyczna).

1 lutego 2015 r. (niedziela):

–  chemia – godz. 1000 (sala 008)

–  matematyka – godz. 1300 (sala 016; duża sala gimnastyczna).

Uczestnik II etapu powinien zgłosić się we wskazanym miejscu nie później niż 30 minut przed wyznaczonym terminem z dokumentem tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, legitymacja szkolna, paszport)

Przed wpuszczeniem uczestnika olimpiady na salę należy sprawdzić zgodność PESEL-u na liście obecności z dowodem osobistym/paszportem/legitymacją szkolną.

Podczas zawodów konieczne jest posiadanie długopisu oraz:

  • na chemii – kalkulatora funkcyjnego
  • na matematyce – ołówka, linijki, ekierki, cyrkla
  • na fizyce – kalkulatora prostego, ołówka i linijki
  • na geografii – kalkulatora prostego, ołówka, linijki i ekierki.

W trakcie Olimpiady obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych.

Etap II trwa 2 godziny zegarowe.

Informacji dodatkowych udziela: Edyta Zając, tel. 13 43 204 50 lub 515-617-069

Od wielu już lat nasza szkoła współpracuje z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. W ramach patronatu AGH organizuje kursy przygotowawcze, podnoszące poziom wiedzy uczniów (tzw. rok zerowy) oraz spotkania z przedstawicielami poszczególnych wydziałów oraz studentami działającymi w Kołach Naukowych AGH.

W bieżącym roku szkolnym w ramach roku zerowego uczestniczą trzy grupy uczniów klas trzecich. Zajęcia te prowadzą nauczyciele matematyki: Andrzej Bysiewicz, Małgorzata Fundakowska i Ewa Jaklewicz.

Co roku liczne grupy uczniów biorą udział w Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH z sukcesami na najwyższym etapie – zdobywając indeks i tytuł laureata z chemii, matematyki, fizyki i geografii. W roku szkolnym 2012/2013 tytuł laureata zdobyło 8 uczniów z matematyki, 9 z fizyki i 1 z geografii. 47 naszych absolwentów zostało studentami I roku AGH.

W ubiegłym roku nasza szkoła była organizatorem etapu okręgowego Olimpiady o Diamentowy Indeks.