Witaj!

Witamy na oficjalnej stronie internetowej
I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Kopernika w Krośnie, w skład którego wchodzą oddziały liceum oraz oddziały gimnazjalne Gimnazjum Dwujęzycznego.


Każdy członek społeczności kopernikowskiej: nauczyciel, uczeń i jego rodzic, pracownik administracji i obsługi jest człowiekiem wolnym, który świadomie wstąpił do tej społeczności i zdecydował się na jej współtworzenie. Jest on przy tym świadomy, że wolność ta – obok praw i przywilejów – niesie z sobą trud odpowiedzialności za dokonywane wybory.

Staramy się budować życzliwą i przyjazną atmosferę tak, aby nikt nie pozostawał poza grupą, mógł liczyć na pomoc kolegów oraz wychowawców – nie tylko w sprawach szkolnych, ale i osobistych. Staramy się utrwalać przekonanie, że stale doskonalenie życia szkoły jest prawem i obowiązkiem całej społeczności szkolnej.

 Nasza szkoła pragnie pomóc każdemu uczniowi w zdobyciu wszechstronnej wiedzy, rozwinięciu jego szczególnych zainteresowań i uzdolnień prowadzących do sukcesów w dalszej edukacji.

Chcemy, by naszych wychowanków charakteryzowały: dobra praca, uczciwość, honor, godność własna i szacunek dla innych; by nasi absolwenci wyposażeni w “korzenie i skrzydła” umieli stawiać sobie wysokie wymagania i odpowiedzialnie je realizować, a także wspierać go w jego rozwoju tak, by okres pobytu w szkole pozwolił ujawnić jego możliwości i wyzwolić inicjatywy przygotowujące do dorosłego życia.